amro2

Vad kostar det?

Deltagaravgift för nordiska deltagare är 3300 SEK per person. I avgiften ingår logi och måltider, workshops och alla aktiviteter under Ethno från middag 30 juni till och med lunch i Rättvik 7 juli. Har man deltagit i Ethno två år i rad blir man antagen i mån av plats. Du som är medlem i ett spelmansförbund inom SSR har möjlighet att få ekonomiskt stöd av ditt förbund till avgiften.

Du som anmäler dig tidigt har större möjlighet att komma med på Ethno. När vi planerar lägret prioriterar vi också en bra blandning av nationaliteter och instrument. När du får besked om du antagits får du också instruktioner om hur du ska betala. Tidigt anmälda kommer också att få besked om de är antagna redan i mars månad.