skip to Main Content
Ethno 2011

Vad är Ethno?

Ethno är ett internationellt världsmusikläger som ägt rum i Dalarna en vecka varje sommar sedan 1990. Förmodligen världens största i sitt slag. Ethno samlar årligen nära hundra unga folkmusiker från uppåt tjugo länder. Av deltagarna på Ethno kommer ungefär hälften från länder utanför Norden. Ethno är öppet för deltagare som spelat åtmistone i några år och är  mellan 18 och 30 år.

Ethno baseras på workshops och grunden för Ethno är att det är de unga deltagarna som själva lär varandra. Att som ung folkmusiker få möta och lära ut sin musik och sin kultur till andra unga musiker, samtidigt som man får ta del av ’hela världens’ musik, alltsammans på ett respektfullt sätt, är en oöverträffad och unik händelse. Tanken är att ge de unga musikerna tillfälle att utvecklas både musikaliskt och personligt, att skapa nya kontaktytor och nätverk över gränserna, skapa förståelse och respekt för andra människor och kulturer och i förlängningen att främja demokrati och jämställdhet i ett internationellt perspektiv. ethno-world.org är hemsidan för dig som vill veta mer om det internationella nätverket som drivs av JM International.

Ethno är också ett koncept som spridit sig internationellt. Sedan några år finns Ethno i mer än tjugo länder. Dessa läger har initierats av och leds ofta av musiker som varit deltagare och/eller ledare på Ethno i Sverige. Att deltagarna behåller och vidareutvecklar kontakterna med varandra efter Ethno, samt att de engagerar sig starkt i uppbyggandet av nya Ethno i andra länder, bevisar att Ethno är ett starkt koncept och att en Ethnovecka kan vara en stor och oerhört viktig upplevelse.

Ethno-veckan är inget vanligt ungdomsläger. Det handlar varken om en tävling, rena uppvisningar eller om traditionell undervisning från lärare till elev. Ethno bygger på workshops där deltagarna själva lär och lär ut, i princip helt på gehör. Givetvis sker detta med assistans av någon av Ethnos mentorer, men grunden för Ethno är att det är de unga deltagarna som lär varandra.

Ethno arrangeras av Folkmusikens hus i samarbete med bl a Region Dalarna, Rättviks kommun, Sveriges Spelmäns Riksförbund, studieförbundet Bilda, Folk You, Ethno Experience och  Jeunesses Musicales International.