skip to Main Content

Bienvenue á Paris!

Veronica Lindåker, begåvad klarinettist och ethnoveteran, var en av de lyckliga som blev godkända när Ethno Frankrike nyligen valde vilka som ska få gå på ethnoutbildningen Ethnofonik i höst. Veronica bor i Stockholm där hon pluggar på Musikhögskolan och spelar musik i en rad olika sammanhang. Hon har också varit engagerad i Ethno Sveriges supportergrupp Ethno Sweden Experience som på olika sätt stöttar Ethno.

Ethnofonik är en utbildning för unga musiker som siktar på att bli ledare på Ethno någonstans i världen. Den tar emot ett dussin deltagare från något Ethnoland varje år och söktrycket brukar vara högt. Ethnofonik arrangeras i Paris i november.

https://www.facebook.com/ethnofonik/