skip to Main Content

Sök till Ethnofonik!

Ethnofonik är en fantastisk tio dagar lång kurs för alla som vill bli ledare på ett Ethno i framtiden. Man får lära sig massor om pedagogiken, organisationen, arrangemangen i grupp och mycket mer. Sverige brukar kunna skicka 1-2 deltagare varje år.

Årets upplaga äger rum i november – om pandemisituationen är OK vid det laget.

Här är en länk till anmälningsblankett och mer information – anmälan ska vara inne senast 1september.

https://drive.google.com/file/d/1d8qx2mWFJ7sWFbUrFzmyS3_ARixelKks/view?fbclid=IwAR353mf_FBFi2EbvZy9-sUeipfMmJdXkrm_ix6U1a39rEba2sR6UZ9pppfk